KVKK’ya gerekçesine göre; Açık rıza, 95/46 EC sayılı Direktif dikkate alınarak tanımlanmaktadır. Buna göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır.

Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde açıklanmıştır. Açıklanan bu bilgilere göre önemli olan üç unsur şu şekilde sıralanmıştır;

  1. Belirli bir konuya ilişkin olması
  2. Bilgilendirilmeye dayanması
  3. Özgür iradeyle açıklanması

Bu şekilde tanımlanan açık rıza, Avrupa Birliği Direktifi’nin de tanımına en uygun olan biçimindedir.

Bu doğrultuda Madde 29 Çalışma Grubu’nun 15-2011 sayılı görüşmesinden çıkan unsurların asıl açıklamaları şunlardır;

Belirlenen Bir Konuya İlişkin Olması: Bu maddenin geçerli olması belirli bir konu ile ilgili bir ilişki içerisinde olmasına bağlıdır. “Verilerimin işlenmesini onaylıyorum” gibi açık uçlu bir istek, açık rıza kapsamına girmez. Rızanın açık rıza kapsamına girmesi için, başta hangi verilerin ne amaçlarla işleneceği olmak üzere işlemenin farklı noktaları açısından da verilmiş olması gerekir.

Bilgilendirmeye Dayanması: Kişi rızasını almadan önce tüm konular hakkında derinlemesine bilgilendirilmelidir. Kanunda yer alan 10. Maddeye göre; düzenlenen aydınlanma yükümlülüğü gibi birçok durum açık rızanın bu elementi ile alakalı olacaktır. Bu elementte anlaşılabilirlik ve erişilebilirlik unsurları önem arz eder.

Özgür İrade İle Açıklanması:Korkutma, baskı gibi durumlarda açık rıza geçerli olmaz. Açık rızanın geçerli olabilmesi için mutlaka kişi, kendi özgür iradesiyle karar vermiş olmalıdır. Eğer konu içerisinde taraflar eşit konumda değilse ya da bir taraf daha baskın ise, bu maddenin oldukça ince elenip sık dokunması gerekir. Bu tarz durumlarda özellikle işçi ve işveren ilişkisinde işçinin rızasının olup olmadığı incelenmelidir. Yani özetle, işçi-işveren ilişkisinde veri işlemenin, açık rıza dışındaki istisnalardan biri veya birkaçına dayandırılması tavsiye edilmektedir.