İleti Yönetim Sistemi (İYS), ticari elektronik ileti izinleri ile şikâyet süreçlerinin yönetildiği web tabanlı platform olarak tanımlanabilmektedir. Sistemin uygulandığı yönetmelik, yani 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmelik 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince sunulan İleti Yönetim Sistemi hizmeti, geniş bir içeriğe sahiptir. Sistemin temel mantığı oldukça basittir. Hizmet sağlayıcıların kullanıcılardan aldıkları SMS, e-posta ve arama yoluyla aldıkları onayları muhafaza etmesi ve yönetmesi, İleti Yönetim Sistemi ile mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle İYS kapsamında ileti gönderecek gerçek veya tüzel kişilerin İYS’ye kayıt yaptırmaları bir zorunluluktur.


İleti Yönetim Sistemi Nedir?

İleti Yönetim Sistemi nedir sorusu, özellikle hizmet sağlayıcılar tarafından cevabı merak edilen bir soru olarak ön plana çıkmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki İYS, güvenlik standartlarını bünyesinde bulunduran bir veri tabanı sistemidir. Hizmet sağlayıcılar, kullanıcılardan farklı yöntemler ile çeşitli onaylar almaktadır.

Bu onaylar e-posta, SMS, arama yöntemleri ile alınabilir. Alınan onayların güvenli bir şekilde saklanabilmesi, alıcılar için oldukça önemlidir. İYS olarak da adlandırılan veri tabanı sistemi sayesinde hizmet sağlayıcılar; kullanıcılardan aldıkları onayları güvenli şekilde saklayabilir, yönetebilir. Bunun yanı sıra alıcılar da sistem sayesinde onay ve ret haklarını kullanabilir.

Öte yandan alıcılar, yine İYS sayesinde, var olan ticari elektronik şikayetlerini de iletebilmektedir. Bu hususların tamamını bünyesinde barındıran İleti Yönetim Sistemi hem alıcılar hem de hizmet sağlayıcılar tarafından oldukça avantajlı bir sistemdir.

İleti Yönetim Sistemi Kullanımı Zorunlu mudur?

İleti Yönetim Sistemi kullanımı zorunlu mu, konunun çok daha iyi anlaşılmasını sağlayan sorulardan bir diğeridir. SMS, e-posta ya da sesli arama gibi elektronik iletileri göndermekte olan gerçek ya da tüzel kişiler bu sistemi kullanmak zorundadır. Bunun için kişilerin sisteme kaydolması ve gerekli işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Yapılır?

İleti Yönetim Sistemi nasıl yapılır sorusu kapsamında, sisteme ilk önce kaydolmak için başvuruların yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bir firmada imza yetkisinin e-imzası ile başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir. E-imzanın olmaması durumunda fiziksel imza ile de işlemler yapılabilmektedir.

Hizmet Sağlayıcı Kimdir?

Hizmet sağlayıcı kimdir, özellikle konunun muhatapları tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Çağrı merkezi, telefon, elektronik posta gibi araçları kullanarak ticari amaçlı elektronik ortamda veri, ses, görüntü iletimi yapan gerçek ya da tüzel kişiler; hizmet sağlayıcı olarak adlandırılmaktadır.

Alıcı Kimdir?

Alıcı kimdir sorusu kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından gönderilen elektronik iletileri alan kişilerin alıcı olduğunu söylemek mümkündür. İleti Yönetim Sistemi kapsamında hem alıcı hem de hizmet sağlayıcıların bulunması gerekmektedir. Alıcılar, hizmet sağlayıcılarca talep edilen izinleri tek bir hesaptan yönetebilmektedir.

Bunun yanı sıra izin durumlarında değişiklik yapabildikleri gibi izinlerle ilgili şikâyette de bulunabilirler. Bu hususların her biri, alıcıları ilgilendirmekte ve alıcılar tarafından hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yapılabilmektedir.

İş Ortağı Kimdir?

İş ortağı kimdir, İleti Yönetim Sistemi kapsamında yer alan önemli sorulardan bir diğeridir. İş ortakları, temel olarak İYS’den hem API lisans kullanımı hem de canlı ortama erişim hakkı elde ederler. Bu sayede iş ortakları, kendi müşterilerinin de İYS’yi kullanmasını sağlamaktadır.

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Ticari elektronik ileti nedir, İYS’nin içerisinde yer alan hususlardan biri olması nedeniyle dikkat çeken bir sorudur. Gerçek ve tüzel kişiler ticari faaliyetleri doğrultusunda alıcılarla ticari iletişim kurmaktadır. Ticari elektronik iletiler mal ve hizmet tanıtımı için gönderilebildiği gibi mal ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlamak için de gönderilebilir.

Ticari elektronik ileti, elektronik iletişim araçlarıyla yapılmaktadır. İleti Yönetim Sistemi kapsamında ticari elektronik iletiler oldukça önemli bir yere sahiptir.

İYS Kapsamındaki Onay Gerektiren Ticari Elektronik İletiler

İleti Yönetim Sistemi dahilinde yer alan ve onay gerektiren ticari elektronik iletileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Memnuniyet anket gönderimleri

• İşletmelerin tanınırlığını arttırmak amacıyla gönderilen kutlama, tebrik veya temenni mesajları

• Gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamasını yapmak amaçlarıyla yaptıkları her türden ticari iletişim

Her biri, İYS kapsamında yer alır ve onay gerektiren ticari elektronik iletiler olarak tanımlanır.

Onay Gerektirmeyen İYS Kapsam Dışındaki Ticari Elektronik İletiler

İYS’nin kapsamı dışında yer alan ve onay gerektirmeyen ticari elektronik iletiler de bulunmaktadır. Bu iletiler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Borç hatırlatma

• Devam etmekte olan abonelik, üyelik ya da ortaklık durumu

• Bilgi güncelleme

• Satın alma ve teslimat gibi bilgileri içeren iletiler

Belirtilen iletilerin hiçbiri İYS kapsamında yer almaz. Temel olarak hizmet sağlayıcıya, mevzuat kapsamında bilgi verme yükümlülüğü getiren durumların her biri İYS dışında yer alır.

İleti Yönetim Sistemine Kimler Kayıt Yaptırmak Zorunda?

İleti yönetim sistemine kimler kayıt yaptırmak zorunda sorusu, İYS’den yararlanacak kişilerin merak ettiği durumlardan bir tanesidir. Alıcılara SMS, e-posta, sesli arama gibi araçları kullanarak ticari elektronik iletiler göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, İYS’ye başvurmak zorundadır.

Sıkça Sorulan Sorular

İYS kaydı zorunluluk arz ediyor mu?

İnternet ortamında gerçekleştirilen duyuru, tanıtım, kampanya gibi hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerçek ya da tüzel kişilerin İYS’ye kaydolması oldukça önemlidir ve bir zorunluluktur. Bu nedenle gerekli belgeleri temin ederek İYS kaydınızı gerçekleştirmelisiniz.

İYS’ye kaydolmadan sunulan hizmetlerden yararlanabilir miyim?

Eğer İYS haricinde kalan bir işletme değilseniz mutlaka İYS kaydınızı yaptırmış olmalısınız. 30 Kasım 2020 tarihinden sonra, işletmeniz kapsamında e-posta gönderim hizmetlerinden yararlanabilmeniz için sisteme kaydolmanız gerekmektedir.

İYS’ye başvuru için gerekli belgeler hangileridir?

Başvuru yapmak isteyen kişilerin İleti Yönetim Sistemi kapsamında çeşitli adımları uygulaması gerekir. MERSİS kaydı olan ve yetkili görünen kişiler e-imza ile başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir.

İYS’ye yüklenecek izinlerin detayları nelerdir?

İYS’ye yüklenecek izinlerin belirlenen detayları sahip olması gerekir. Bu detaylar ise genel olarak şu şekildedir:

• İzin tarihi

• İzin türü (onay / ret)

• İletişim adresi

• İletişim kanal tercihi (SMS, e-posta, arama vb.)

• İzin kaynağı

Sisteme yüklenecek izinlerde bulunması detaylar yukarıdaki gibidir. Bu nedenle izinlerin bu detaylara sahip olup olmadığını kontrol etmeniz bir hayli önemlidir.

Gönderim onayı nasıl alınır?

Gönderim onayı 3 farklı şekilde alınabilir. Bu yöntemler ise İYS, elektronik ortam ve fiziksel ortam şeklinde sıralanabilir. İYS yoluyla gönderim onayı almak isteyen kişilerin İYS web sitesi üzerinden ya da mobil, çağrı merkezi üzerinden veya SMS yoluyla izin alması gerekir. Bunun yanı sıra fiziksel ortamda imza alacak kişiler form ya da anket imzalayabilir.

Açık rıza onayı alırken iletişim izni de alabilir miyim?

Eğer bir firma Verionay üzerinde İYS entegrasyonunu yapmış ise açık rıza onayı alırken iletişim izni de alabilir. Bu durumda otomatik olarak İYS sistemine iletişim izinleri aktarılır.

Satın alınan ürünlere yönelik alışveriş bildirimi ve lisans bildirimi gibi iletiler İYS kapsamında yer alıyor mu?

Bunların hiçbiri izne bağlı gönderim değildir. Dolayısıyla bu tarz bildirimler de İYS kapsamında yer almaz.