KVKK’nın belirli kuralları içerisinde sürekli olarak adı geçen kişisel veri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki kişisel veri ne demek? Kişisel veriler neden önemli?

KVKK‘nın 3. maddesinin (d) bendi uyarınca, kişisel veriler, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak açıklanıyor. KVKK ayrıca, özellikle; ırk, etnik köken, siyasi görüşler, felsefi inançlar, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlıkla ilgili bilgiler, cinsel yaşam, önceki ceza mahkumiyetleri ve güvenlik önlemleri gibi hassas kişisel veriler, biyometrik ve genetik veriler gibi kişisel verilerin özel kategorileri için oldukça katı kurallar ve hükümler barındırmaktadır.

Kişisel Veriler Neden Önemli?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, ister dijital mecralara yaptığınız kaydolsun, ister e-posta hizmetleri olsun, tüm yaptığınız hamlelerde kişisel verileriniz kayıt edilir. Bunları yaparken, ücretsiz ve oldukça özgür hamleler yaptığınızı sanıyor olabilirsiniz… Ne yazık ki yanılıyorsunuz… Yaptığınız tüm hamleler sonucunda, kurumlar bilgilerinize ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Sadece üye olmak ya da bir şeyleri indirmek ile alınmıyor verileriniz. Herhangi bir siteye giriş yaptığınız an bile, verilerinizi paylaşmanıza neden oluyor. Peki kişisel verileri paylaşırsanız ne olur? Kurumlar tarafından, ulaşılmasını istemediğiniz verileriniz ele geçirilebilir ve başka kişi ya da kurumlar ile paylaşılabilir. Bir kurum tarafından elde edilen kişisel verilerinizin, rızanız olmadan satılması ya da paylaşılması hoşunuza gitmez. Çünkü bu durum aslında kimlik hırsızlığı kapsamına girer. Bu yüzden online dünyada kişisel verilerinize olabildiğince sahip çıkmalısınız. KVKK’nın getirdiği yasalar, kişisel verileriniz ile kötüye kullanılan işlemlerin azaltılmasına ve yapan kişilerin cezalandırılmasına olanak sağladı.

KVKK Uyumluluğu Nedir?

Nisan 2016 tarihinde yasa getirilmeden önce veri ihlallerine karşı birçok sorun meydana geldi. Kişisel veriler çalındı, kötü niyetli kişilerin eline geçti, üçüncü şahıslara satıldı. Bu tür olaylar sonunda, kişilerin verileri risk altına girdi. KVKK sayesinde, tüm bu ihmaller ve ihlallere karşı ağır hukuki ve cezai yaptırımlar getirildi. KVKK uyumluluğu sayesinde, kuruluşlar, kişisel verileri Kanun’a uygun şekilde kişilerden açıkça onay alarak toplamaya başladı. Eğer bu verileri toplayan ve yönetenlerden herhangi bir şüphe duyulursa ve bilgiler ile kötü amaçlı işler yaptıkları tespit edilirse, cezasız kalmamaya başladılar. Kısacası kurum içerisinde olan veri sorumluları, verileri kötüye kullanma ve sömürüden korumakla yükümlü kılındı. Kanun’daki bu yaptırımlara uymayan ticari kuruluşlara ağır hukuki ve cezai sorumluluklar yüklendi.