Bireylerin kişisel verilerinin korunduğundan emin olabilmeleri için siber güvenlik kanununun mutlak suretle olması gerekmektedir. Peki siber güvenlik nedir?

İngilizce “cyber” kelimesinden dilimizi siber olarak giren bilgisayar ağlarına ait olan isme denir. Siber aslında sanal olanı ifade eder. Siber güvenlikte sanal olan veri ve bilgilerimiz güvenli bir şekilde saklanır. Siber güvenlik kapsamında toplanan veriler, işlenen veriler korunur.

Siber Güvenlik Kanunu Kimleri Kapsar?

Bireyler kendi verilerinin güvende olduğunu bilmek ister. Kurumlar eğer bireylerin güvenini kazanmak istiyorsa, bu kurala oldukça dikkat etmelidir. Hükümetler açısından da vatandaşların bilgilerinin, verilerinin, kurumların bilgilerinin, devlete ait bilgisayar sistemlerinin üst düzeyde korunması gerekir. KVKK, siber güvenlik konusunda sürekli olarak çalışmalar yapmakta ve kendini geliştirmektedir. KVKK, yayınladığı rehber metinde şu açıklamaları belirtmiştir; “Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için tek bir siber güvenlik ürünü kullanımı ile tam güvenliğin sağlanabileceği görüşü her zaman doğru değildir. Çünkü tehditler her geçen gün boyut ve nitelik değiştirerek etki alanlarını genişletmektedirler. Bu kapsamda tavsiye edilen yaklaşım, birçok prensip dâhilinde tamamlayıcı niteliğe sahip ve düzenli olarak kontrol edilen birtakım tedbirlerin uygulanmasıdır.”

Siber Güvenlik Kanunu Kapsamında Veri Sorumlularının Dikkat Etmesi Gerekenler Nedir?

1. Veri sorumluları kişisel bir veri temin edecekse, bağlantılarının mutlaka SSL ya da daha güvenli bir sistem üzerinden olması gerekir.

2. Güçlü şifre en önemli hususlardan biri olsa da bunun yanında BFA yani kaba kuvvet uygulaması kullanımı gibi büyük saldırılardan korunmak için şifre girişinin deneme sayısı sınırlandırılmalı ve düzenli aralıklarla sistemde kullanılan parola değiştirilmelidir.

3. Veri sorumlularının sistem içerisinde tek yetkili olması gerekir. Ayrı yönetici hesapları ve admin yetkisi gerekli olmadıkça kimseye verilmemelidir.

4. Veri sorumlusu ile iş ilişkisi biten kişilerin admin yetkileri ve sistem içerisindeki hesapları geri dönmeksizin silinmeli ve sisteme girişleri engellenmelidir.

KVKK uyumunu sağlarken Siber Güvenliğin sağlanması bazı teknolojilerin kullanımını gerektirmektedir,

  • Veri kriptolama
  • Veri sınıflandırma
  • DLP
  • Veri maskeleme
  • Psodonimleştirme
  • Tokenisation
  • Erişim yetkisi belirleme
  • Veri İmha
  • Anonimleşme

Siber Güvenlik Kapsamında Bireylerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nedir?

1. Gelebilecek izinsiz erişimlere ve siber zorbalıklara karşı, ağ geçidi oluşturulmalıdır.

2. Yazılımsal güçlü bir yapılandırma gereklidir.

3. Eski sürümler kullanılmamalı ve var ise silinmelidir.

4. Düzenli olarak yazılımsal güncellemeler yapılmalıdır.

5. Sisteme mutlak suretle şifre ve kullanıcı adı ile girilmelidir.

6. Antivirüs programları kullanılmalıdır.