KVKK çerçevesinde belirli kurallara uymayanlara idari para cezaları ve hapis cezaları verilebilmekte. Peki KVKK cezaları nelerdir? KVKK tedbirleri nelerdir?

KVKK cezaları sürekli olarak gündeme gelmekte ve vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. KVKK’nın kurallarına uyulmadığı takdirde, kurallara uymayanlar idari para ve hapis cezaları ile karşı karşıya gelebilirler. İdari para cezaları KVKK’nın 18. maddesinde belirtilmiştir ve bu madde her yıl değişir. Kişisel veriler ile alakalı suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına İlişkin Suçlar” bölümünde 135.-140. maddeler arasında ele alınır ve yaptırımları hapis cezaları şeklindedir.

2021 Yılı KVKK İdari Para Cezaları Nelerdir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak açıklanmıştır. 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan orana göre 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun(“Kanun”) 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2021 için yeniden belirlenmiştir.

Kanun Kabahatler başlığı altında idari para cezalarını düzenlenmiş olup, Kanun’da gösterilen yükümlülüklere uymayan veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişiler için idari para cezaları öngörmüştür. Cezalar, Kanun’un 18.maddesi altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

- Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

- Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar para cezası verilebilecektir.

Yayımlanan yeniden değerleme oranı uyarınca Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları, 2021 için aşağıdaki şekildedir:

- Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde: 9.834 ₺-196.686 ₺

- Veri Güvenliğine İlişkin Aykırılık Hâlinde: 29.503 ₺-1.966.862 ₺

- Kurul Tarafından Verilen Kararlara Aykırılık Hâlinde: 49.172 ₺-1.966.862 ₺

- VERBİS'e Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde: 39.337 ₺-1.966.862 ₺