KVKK SMS veya mail onayına dair 15 Ocak 2021 tarifinde bir karar aldı ve bu kararını Resmî Gazetede yayımladı. Peki KVKK SMS onayı nedir? KVKK SMS ve Mail kararında neler yazıyor?

KVKK kişilerden telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgiler isteyen e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi firmaların, gönderecekleri SMS veya mail onaylarıyla verilen bilginin doğru verilip verilmediğini kontrol etmesini istedi. İşte KVKK’nın bu karar ile aldığı resmi açıklama:

Karar Tarihi: 22/12/2020
Karar No: 2020/966
Toplantı Sıra Sayısı: 2020/67
Konu Özeti: Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında İlke Kararı

Toplantıya Katılan Üyeler
Başkan : Prof. Dr. Faruk BİLİR
Üyeler : Tamer AKSOY, Bayram ARSLAN, Haşan AYDIN, Şaban BABA, Murat KARAKAYA, Dr. Ayşenur KURTOĞLU, Dr. Cengiz PAŞAOĞLU

Kişisel Verileri Koruma Kurumunagelen şikayet ve İhbarlar kapsamında; e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularınca, fatura, ekstre, rezervasyon belgesi gibi kişisel veri içeren dokümanların sms ve/veya e-posta vasıtasıyla gönderimini teminen ilgili kişilerden telefon numarası ve/veya e-posta adreslerini beyan etmelerinin istenildiği, bununla birlikte ilgili kişiler tarafından söz konusu bilgilerin beyanında yanlışlık olabildiği veya yine ilgili kişilerce üçüncü kişilere ait bilgilerin beyan edilmesi neticesinde, ilgili kişilere ait verileri içeren bahse konu dokümanların üçüncü kişilere iletildiği görülmektedir.Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel verilerin ancak bu kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği hüküm altına alınmış ve (2) numaralı fıkrasında kişisel verilerin işlenmesinde "a) Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme." ilkelerine uyulmasının zorunlu olduğu düzenleme altına alınmıştır.

KVKK SMS Onayı Olmadan Mesaj Gönderiliyor mu?

Eğer kişilerin kendi rızaları olmaksızın kurumdan mesaj geliyorsa bu konu ile ilgili KVKK bir düzenleme yapmıştır. SMS gönderilen kişi bu durumdan rahatsız oluyor ise,kişisel verilerininkendisinin açık rızası olmaksızın kullanılması nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca dernekten bilgi talebinde bulunabilir ve eğer bilgi alma talebine 30 günlük yasal süre içinde herhangi bir yanıt verilmezse, veri sorumlusu dernek nezdinde gerçekleşen tüm usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talep edebilir.