Günümüzde tıbbi kayıtların elektronik ortamda saklanması yaygın hale gelmiştir. Bu durum, özel muayeneler sırasında hastaların kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelir ve bu verilerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi yasal düzenlemelerle sağlanır.

Günümüzde tıbbi kayıtların elektronik ortamda saklanması yaygın hale gelmiştir. Bu durum, özel muayeneler sırasında hastaların kişisel verilerinin işlenmesi anlamına gelir ve bu verilerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gibi yasal düzenlemelerle sağlanır.

Özel muayeneler için kullanılan Verionay yazılımı da KVKK'ya uygun olarak tasarlanmış bir sistemdir. Verionay, hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli bir şekilde saklanmasına ve işlenmesine olanak tanır.

KVKK uyarınca, kişisel verilerin işlenmesi, işleme amaçları doğrultusunda sınırlı ve ölçülü bir şekilde yapılmalıdır.

Verionay yazılımı, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde KVKK'ya uyumlu olmak için tasarlanmıştır. Yazılım, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılması gibi tüm aşamaları kapsayan bir yönetim sistemini içerir. Ayrıca, Verionay, kullanıcıların kişisel verilerini güvenli bir şekilde saklamalarına ve güncellemelerine yardımcı olan bir dizi özellik sunar.

Verionay, KVKK'nın belirlediği tüm gereksinimlere uygun olarak çalışır. Bu, kişisel verilerin işlenmesi için gerekli onayların alınması, veri sahiplerinin haklarının korunması ve veri ihlallerinin önlenmesi gibi konuları içerir. Verionay yazılımı, kullanıcıların KVKK'nın belirlediği yükümlülükleri yerine getirmelerine yardımcı olmak için bir dizi araç sağlar.

Verionay Yazılımı ile KVKK Uyumlu Veri Toplama

Verionay yazılımı, KVKK uyumluluğu sağlamak için kişisel verilerin toplanması sürecinde de kullanılabilir. Bu süreçte, Verionay, veri sahiplerinin onaylarının alınmasını ve veri toplamanın amacının açıklanmasını sağlar. Ayrıca, veri sahiplerine hangi verilerin toplandığını ve bu verilerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir dizi politika ve prosedür sunar.