Verionay'da firma ve iş ortakları arasında yapılan dosya transferleri güvenli ve süreli bir şekilde sağlanır.

Güveli transfer, firmanın, iş ortakları ile arasında gerçekleştirdiği dosya transferlerinin iş süreçlerine bağlı olarak güvenli ve kısa sürede kişisel verileri işlemesidir. Bu verileri, alıcı grubuna Kişisel Veriler Kanunu ilkelerine bağlı olarak iletilir ve bu gizlilik ilkesi doğrultusunda ilgili kişiyi korumaya yönelik güvenceler sağlanmış olur. 

Verionay, KVKK Mevzuatı gereği kişisel veri içeren dosya ve dökümanları 24 saatlik geçerli linkler ile firma ve iştirakleri arasında, yerli sunucular aracılığı ile güvenli bir şekilde 3. parti herhangi bir araç kullanılmadan transfer edilmesini sağlar.