Bu çalışmada yer alan açıklama, ve verilere dayanarak alınacak kararların sonuçlarından Internative Yazılım Şirketi sorumlu tutulamaz.

Bu çalışma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili mevzuatı hakkında KVKK kurumu ilgilileri tarafından oluşturulan bilgilendirme kaynağından alınmış olup ayrıca Verionay.com portalına gelen sorulara verilen açıklamalardan derlenmiş ve bu alanda farkındalık oluşturmak üzere yazılmıştır. Kişi, kurum veya kuruluşların Kanun karşısındaki durumuna ilişkin yorum yapılmasını gerektirecek hususlarda, bu çalışmada yer alan açıklamalar dayanak gösterilemez. Bu çalışmada yer alan açıklama, ve verilere dayanarak alınacak kararların sonuçlarından Internative Yazılım Şirketi sorumlu tutulamaz.