Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu belirli hususları içeren bir bildirimle yapılır.

Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır:

· Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

· Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

· Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri 79 kategorileri hakkındaki açıklamalar,

· Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,

· Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

· Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

· Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.