Günümüzde apartman, bina ve site yönetimleri için veri yönetimi önemli bir konudur. Özellikle veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uyumlu bir veri yönetimi sistemi oluşturmak gerekmektedir.

Günümüzde apartman, bina ve site yönetimleri için veri yönetimi önemli bir konudur. Özellikle veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uyumlu bir veri yönetimi sistemi oluşturmak gerekmektedir.

Verionay yazılımı, apartman, bina ve site yönetimlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış bir veri yönetim yazılımıdır. KVKK uyumluluğu konusunda da gerekli özellikleri taşımaktadır. Bu yazılım sayesinde apartman, bina ve site yönetimleri, kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerekli adımları atabilirler.

Verionay yazılımı, KVKK uyumluluğu için gerekli olan aşağıdaki özellikleri içermektedir:

Kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerekli izinlerin alınması ve belgelenmesi,

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,

Kişisel verilerin saklanması ve silinmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

Kişisel verilerin aktarımı konusunda gerekli izinlerin alınması ve belgelenmesi.

Bu özellikler sayesinde apartman, bina ve site yönetimleri, KVKK'ya uygun bir veri yönetim sistemi oluşturabilirler. Verionay yazılımı, aynı zamanda veri güvenliği konusunda da gerekli önlemleri alarak, kişisel verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya silme gibi risklerden korunmasını sağlar.

Verionay yazılımı, apartman, bina ve site yönetimlerinin veri yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, KVKK uyumluluğu konusunda da gerekli özellikleri taşıdığı için tercih edilebilir bir yazılımdır. Bu sayede, site sakinlerinin kişisel verileri daha güvenli bir şekilde işlenir.

Verionay KVKK yazılımı, apartman, bina ve site yönetimlerine KVKK uyum sürecinde kapsamlı bir çözüm sunar. Bu sayede, apartman, bina ve site yönetimleri, KVKK'ya uygun bir şekilde kişisel verileri işleyerek, veri güvenliği konusunda sakinlerinin güvenini sağlayabilirler.