KVKK kapsamında KVKK veri güvenliğinin korunması oldukça önem arz eder. Bu yönde sağlanan güvenlik çözümleri arasında; veri sınıflandırma, veri şifreleme, veri maskeleme, veri anonimleştirme, veri kaybı önleme gibi çözümler mevcuttur.

KVKK’nın açıklamasına göre kişisel verilerin işlenmesi; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVKK Uyumluluk Çözümleri Nedir?

Veri Sınıflandırma: Verilerin kategorilenir ve böylelikle düzenli bir sistem oluşur.

Veri Şifreleme (Data Encryption): Kriptografik yöntemler ile veriler depolanır ve anahtarlar güvenli ortamlarda muhafaza edilir.

Veri Maskeleme ( Data Masking): Veri tabanına kayıtlı olan gizli ya da güvenlik önlemi arz eden verilere erişimi önlemek için, orijinal verilerin tamamını ya da bir kısmını özel karakterlerle değiştirerek, kimsenin anlamayacağı bir hale getirmektir.

Veri Anonimleştirme( Data Anonymization): Veriler başka verilerle eşleşse bile kimliği belirli bir kişi ile ilişkilendirilemez.

Veri Kaybı Önleme( Data Loss Prevention): Veri sızıntılarının tespitinde ve önlenmesinde kullanılan yöntemdir.

Loglama: Verilerin zaman damgası ile sisteme kayıt edilmesidir.

SIEM: Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM – security information and event management) çözümü ile log kayıtlarının tutulması, analiz edilmesi, alarmlar oluşturulması sağlanmaktadır. Aynı zamanda SIEM mekanizmalarında uyarı oluşturan loglardan yola çıkarak ihlal tespit edilmesi ve olay gerçekleşmesi halinde, ihlalin KVKK kapsamında Kurul’a 72 saat içerisinde bildirilmesinde süreci hızlandıracak bir çözümdür.

Güvenlik Duvarı: Ağın içinden yada dışından gelen yetkisi olmayan erişimleri engeller. İzin denetimini sağlar. İzinsiz erişim tehlikelerine karşı üstün koruma sağlar.