Verionay KVKK yazılımı, kurumların KVKK uyum sürecini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Peki kurumlara nasıl yardımcı olur? Özellikleri nelerdir?

Verionay KVKK yazılımı, kurumların KVKK uyum sürecini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Bazı özellikleri şunlardır:

Veri envanteri: Kurumların kişisel verilerin envanterini çıkarmalarına, ne amaçla işlendiği, kimlerle paylaşıldığı, saklama süreleri gibi bilgileri kayıt altına almalarına yardımcı olur.

Veri işleme prosedürleri: Kurumların KVKK'ya uygun veri işleme prosedürleri oluşturmalarına ve bu prosedürleri takip etmelerine yardımcı olur.

Veri güvenliği denetimi ve raporlama: Kurumların veri güvenliği denetimlerini yapmalarına ve KVKK'ya uygunluğu raporlamalarına yardımcı olur.

Bilgilendirme yükümlülükleri: Kurumların veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.

Veri koruma politikaları: Kurumların veri koruma politikalarını oluşturmalarına ve bu politikaları uygulamalarına yardımcı olur.

Risk değerlendirmesi: Kurumların veri işleme süreçlerinde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmelerine ve bu riskleri yönetmelerine yardımcı olur.

İzleme ve raporlama: Kurumların KVKK ile ilgili işlemlerini izlemelerine, raporlamalarına ve istatistiklerini takip etmelerine yardımcı olur.

Eğitim modülü: Kurum çalışanlarının KVKK konusunda eğitim almalarına yardımcı olur.

İş akışı yönetimi: Kurumların KVKK uyum sürecinde yapılacak işlemlerin iş akışlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Verionay KVKK yazılımı, kurumların KVKK uyum sürecini kolaylaştırarak, KVKK ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur.