Danışmanlarımız sürekli güncel mevzuatı takip ederek yazılım ve içerikler konusunda platformu güncel tutar.

Verionay uzmanları ve KVKK danışmanları mevzuatı takip eder ve güncel gelişmelere göre değişiklik ve güncellemeleri sisteme uyarlar. Bu sayede platformda aktif görünüm sağlanır ve  danışanlarımızın, çalışanlarımız, tedarikçilerimizin güncel, doğru ve belirli mevzuatı takip ederek içerikler ve yazılımı güncel tutmaları sağlanır. 

Uyum süreci kapsamında, veri sorumlularının hukuka uygun veri işlemesi, VERBİS kayıt, saklama ve imha politikası ile kişisel veri işleme envanteri gibi gerekli tedbirleri almak gibi yükümlülükleri bulunur. KVKK ’da uyumluluk esastır, bu uyum, veri sınıflandırma, anonimleştirme, maskeleme, şifreleme, kayıpları önleme, loglama ve SIEM ile sağlanır. Uyumluluk sağlanarak, organizasyon şeması oluşturulur ve incelenir. Mevzuata gelen güncellemelerin takibinde, uyumluluk sürecinde ki noktalarla birlikte daha üst seviyeye çıkararak kişisel veriler güvenle saklanır.