Verionay'da toplanan açık rıza verilerini tüm firma kullanıcılarına maskeli bir şekilde gösterir.

Veri maskelemenin bir diğer adı; veri gizlemedir. Veri tabanlarında bulunan gizli, hassas, kişisel verilere erişimi engellemek amacıyla orijinal verilerin bir kısmını özel karakterler kullanarak (#, *) ya da farklı yöntemler ile anlam kazanmayacak hale getirilmesini sağlayan güvenlik önlemidir.

Hangi veriler maskelenebilir?

  • Kişisel bilgiler (TC kimlik numarası, cep telefon numarası)
  • Bankacılık verileri (şifre, kredi kartı seri numaraları)
  • Sağlık ve finansal veriler

Veri Maskeleme Teknikleri

İkame: verilerin özgün görüntüsünü korur.

Karıştırma: ikame kümesini maskelenen aynı veri sütunundan türetir yani veriler tablo içinde rastgele karıştırılır.

Sayısal Değişiklik: tarih ve finansla ilgili veri alanlarına uygulamak için kullanılır.

Şifreleme: Şifreleme algoritması kullanılır kullanıcı yetkilerine göre görüntülenmesi için bir anahtar uygulanmasını gerektirir.

Geçersiz Kılma-Silme: Veri öğesinin görünürlüğü engellenir.

Maskeleme: Veri karakterlerinin karıştırılması ya da belirli alanların gizlenerek hassas verilerin görünmesini engellemenin basit fakat çok etkili tekniktir.

Ekstra karışık kurallar: Veri gizleme yönteminin nasıl yapıldığından bağımsız olarak herhangi bir maskeleme çözümüne ek kuralların dâhil edilmesidir.


Verionay,  sistem içerisinde depolanan açık rıza onaylı kişisel verilerin listeleme ekranında maskelenmiş bir şekilde (örn cep telefonu 0541xxxxxxx) görünmesine olanak sağlar.